31 May 2011

Vipera Jumpy - 177 + Nail Art

OK, I know it's pretty strange mani and colour combo, but there's SOMETHING interesting in it, but I don't know what ;) Base is here Vipera Jumpy - 177, and I used Joko Virtual Fruit Cocktail - 148 Pink Grapefruit to make pink french tips and stamping design, from Bundle Monster plate No. BM208. Too strange? :>
~~~~~~~~~~~~~~~~
OK, wiem, ten mani jest dość dziwny, połączenie kolorów też, ale COŚ jest w tym interesującego - nie mam pojęcia co ;) Baza to Vipera Jumpy - 177, użyłam też Joko Virtual Fruit Cocktail - 148 Pink Grapefruit do zrobienia frenczowych końcówek i do wzorku z płytki Bundle Monster nr BM208. Zbyt dziwaczny? :>
 Many of my Polish friends are fans of this series - Vipera Jumpy. Of course, I can see some adventages of these polishes, but I'm definitely NOT a fan... Good things are: price (they are really cheap), small bottles (we can try some colour without buying a big expensive bottle...). Well, it's all for me - I don't see any more pluses. Jumpy polishes are just average for me. This one is a sandy beige, I think it looks awful on my nails. It's opaque in three coats and it's a little streaky.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Wiele z moich znajomych uwielbia tę serię - Vipera Jumpy. Oczywiście i ja dostrzegam pewne ich zalety, ale zdecydowanie NIE jestem ich fanką... Dobre rzeczy, które mogę o nich powiedzieć to: cena - jak Wam pewnie wiadomo, zwykle kosztują one koło 3zł, i wielkość buteleczek - w sam raz na wypróbowanie na sobie jakiegoś koloru, bez konieczności kupowania dużych, drogich butli. Cóż, to by było na tyle dla mnie, jeśli chodzi o plusy. Jumpki są dla mnie po prostu przeciętniakami. Ten to piaskowy beż i obawiam się, że wygląda okropnie na moich paznokciach. Kryje przy trzech warstwach, ale jest nieco smużący.

30 May 2011

Essence Colour&Go - 34 Walk of Fame + Nail ArtAt first - some old nail art with this polish what I want to present today ;) Of course I'm talking about Essence Colour&Go - 34 Walk of Fame - it's on my index and ring finger nails. On the others it's Orly - Pure Porcelain. All nails are stamped with some black polish and Konad plate No. M64. There's a little mess, but I hope you like it ;)
~~~~~~~~~~~~~~~~
Na początek - pewien stary mani z lakierem, który chcę dziś tu przedstawić ;) Mówię oczywiście o Essence Colour&Go - 34 Walk of Fame - jest on na moim wskazującym i serdecznym paznokciu. Na pozostałych jest Orly - Pure Porcelain. Pazurki są dodatkowo ostemplowane czarnym lakierem i płytką Konad nr M64. Jest tu trochę bałaganu, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba ;) To be honest, I bought this polish on an impulse - I was in a drugstore and I fancied some hot chocolate ;) Then I saw this polish and it immediately landed in my box ;) It's called Walk of Fame and its colour is something between beige and taupe. The best shade is taken in the third picture. It's opaque in two coats, but maybe one thicker coat would be enough :) Application is amazing, I think I love this polish ;)
~~~~~~~~~~~~~~~~
Szczerze mówiąc, kupiłam ten lakier pod wpływem głupiego impulsu - byłam w drogerii i miałam apetyt na gorącą czekoladę. Wtedy zobaczyłam ten lakier i od razu wylądował w moim koszyku ;) Nazywa się Walk of Fame, a jego odcień to coś pomiędzy czekoladowym beżem, a tzw. taupe. Odcień najlepiej uchwycony jest na trzecim zdjęciu. Lakier kryje przy dwóch warstwach, ale jedna grubsza też powinna wystarczyć :) Aplikacja jest cudna, chyba kocham ten lakier ;)

29 May 2011

Collection 2000 - 32 BMX Bandit + Nail Art   
You know what? I think I like this colour combo - blue and green ;) This mani is nothing complicated, I just made some green streaks and holo green streaks over them ;) Base is here Collection 2000 Hot Looks - 32 BMX Bandit (review below), the green cream polish is Beauty UK - 62 Sage Green and holo green - Catherine Arley - 803.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Wiecie co? Chyba lubię to połączenie kolorów - niebieski z zielonym ;) Ten mani to nic skomplikowanego, zrobiłam po prostu zielone smugi, a na nich jeszcze jedne, ale holosiem ;) Baza to Collection 2000 Hot Looks - 32 BMX Bandit (recenzja poniżej), kremowa zieleń to Beauty UK - 62 Sage Green, a holosiowa - Catherine Arley - 803.
 I've got this polish almost a year ago from my friend who was working in UK. Collection 2000 is a British brand, of course. I love the polish name - BMX Bandit ^^ As for the colour - also amazing! It's a little bit dusty blue, reminds me forget-me-not flowers and another polish - China Glaze - Secret Peri-wink-le - I've got it, but I haven't compared them yet. It's opaque in two coats, application is great. I'm sorry for uneven surface of my nails, but I forgot to use a base coat and I don't use top coat for swatches (of course I do it, but after taking the photos ;)).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dostałam ten lakier prawie rok temu od znajomej, która pracowała w UK. Collection 2000 to więc brytyjska marka. Strasznie podoba mi się nazwa lakieru - BMX Bandit ^^ Co do koloru - też super! To nieco przykurzony błękit, kojarzy mi się z niezapominajkami i z innym lakierem - China Glaze - Secret Peri-wink-le - mam go, ale jeszcze ich nie porównywałam. Kryje przy dwóch warstwach, aplikacja jest świetna. Wybaczcie nierówną powierzchnię moich paznokci, ale zapomniałam użyć bazy, a topa nie używam nigdy do swatchy - oczywiście robię to potem, po zrobieniu zdjęć ;)

28 May 2011

My Secret Dream Girl Collection - 3 more!

Do you remember these four scented polishes from My Secret? This collection (Dream Girl, it's summer limited collection) contains also three not-scented ones!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Pamiętacie te cztery pachnące lakiery od My Secret? Ta kolekcja (czyli letnia limitowanka Dream Girl) zawiera także trzy zwykłe, niepachnące!

137
 Very pretty light pink, I love that! It reminds me pink version of Orly - Pure Porcelain ;) It's opaque in two coats, application - fine, with no problems. 
~~~~~~~~~~~~~~
Bardzo ładny jaśniutki róż, już go kocham! Kojarzy mi się z różową wersją Orly - Pure Porcelain ;) Kryje przy dwóch warstwach, aplikacja bezproblemowa.

138
 Candy pink, not for me, as you probably know, it's not my shade ;) It's opaque in two coats, application is OK, but it dries sooo long! 
~~~~~~~~~~~~~~
Cukierkowy róż, jak się domyślacie - zupełnie nie mój odcień ;) Kryje przy dwóch warstwach, aplikacja jest OK, ale schnie to-to tak dłuuugo...!

139
 In the bottle it looks like a beige, but it's pale peach, actually, I like this shade! It's opaque in two coats too, application is fine too ;)
 ~~~~~~~~~~~~~~
Myślałam, że to beż, ale na paznokciach okazało się to bladą śliczną brzoskwinką, polubiłam ją! Też kryje przy dwóch warstwach i też ma bezproblemową aplikację ;)


So? Which one is your favourite? :)
Or maybe you miss some dark colours here? :>
~~~~~~~~~~~~~~
Więc? Który podoba Wam się najbardziej? :)
A może tęsknicie za ciemniejszymi odcieniami tu? :>

27 May 2011

My first nail art wheel :)

Well, when I'm sick (like now, for example) I have to do something more than the usual. Now I have my exams session, but learning is still not enough for me to do. And because of that, I started to create some nail arts on the wheel and suddenly... oops, there's no free tips to paint! ;) Here is the effect...:
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cóż, kiedy kiedy jestem chora (jak teraz na przykład) muszę zajmować sobie jakoś czas, inaczej niż zwykle. Teraz mam sesję, ale nauka to niewystarczające zajęcie dla mnie i z tego właśnie powodu, zaczęłam tworzyć wzorki na wzorniku i nagle... okazało się, że nie mam już wolnych "paznokci"! ;) Oto efekt mojej zabawy...:


You could see some of them here before, some are new, some are copied from your blogs ;) Anyway, I had a great time when I was painting this wheel and I'll tell you a little secret... The second nail art wheel is already painted too ;) I'll publish it soon. 
And some close-ups:
~~~~~~~~~~~~~~
Część z nich mogłyście zobaczyć tu już wcześniej, część jest nowa, a część skopiowana z Waszych blogów ;) W każdym wypadku, świetnie się bawiłam, malując te wzorniki i powiem Wam mały sekret... Drugi wzornik też jest już w całości pomalowany ;) Opublikuję go wkrótce.
A teraz małe zbliżenia:


Hope it inspires you a little, or you like it at least ;)
Which design do you like the most and why? :)
~~~~~~~~~~~~
Mam nadzieję, że Was to choć trochę zainspiruje, albo chociaż się spodoba ;)
Który wzorek podoba Wam się najbardziej i dlaczego? :)

26 May 2011

Barbra Q by Colour Alike - 106 Nudziaq + BM209

 I hope you aren't fed up with all these light colours what I'm showing lately ;) This is the first polish from new Barbra's collection - Q by Colour Alike. One of the biggest adventages of this brand is that we, users, can invent the names for their polishes and then they choose the best ones. This name - Nudziaq - is given by my blog-friend, Oleśka :) Well, as for a shade - it's nude with a golden shimmer - it's more visible in the bottle than on nails. I'm glad because formula is just like in their first fall/winter series - perfect. It's opaque in two coats and application is super smooth.
How do you like my short nails? ;)
~~~~~~~~~~~~~~~~
Mam nadzieję, że nie macie dość tych wszystkich jasnych kolorów, które tu ostatnio pokazuję ;) To pierwszy lakier z nowej kolekcji Barbry - Q by Colour Alike. Jedną z największych zalet tej firmy jest fakt, że my, klientki, możemy wymyślać nazwy dla nowych lakierów, a oni później wybierają spośród nich najlepsze. Tę nazwę - Nudziaq - nadała moja blogowa znajoma, Oleśka :) Cóż, co do odcienia - to właśnie nudziak, ale ze złotawym shimmerem - który zresztą jest bardziej widoczny w butelce niż na paznokciach. Cieszę się bardzo, bo formuła jest zupełnie taka, jak w ich pierwszej jesienno-zimowej serii - idealna. Lakier kryje przy dwóch warstwach, a aplikacja jest zupełnie bezproblemowa.
Jak Wam się podobają moje krótkie pazurki? ;)


I decided to add a little black to this mani and I used Bundle Monster plate No. BM209. It's not perfect, I know, but please, be understanding - I'm sick and I've fever ;) And I still don't know why I did my mani if I don't go out :<
~~~~~~~~~~~~
Zdecydowałam, że dodam nieco czerni do tego mani i użyłam płytki Bundle Monster nr BM209. Wzorek nie wyszedł idealnie, wiem, ale bądźcie wyrozumiałe - jestem chora i mam gorączkę ;) I nadal nie wiem, po co robię sobie mani, skoro właściwie nie wychodzę z domu... :<

25 May 2011

Pretty Daisies (Nail Art)


 I was wearing this manicure for four days and it's really long for me ;) And it's just because I love the final effect of this mani! OK, there are some fails too (too big black dots), but it's soo pretty! I know I'm indecent now, but you'll forgive me, right? ;) Another plus is that this design is just easy to create, a few brush moves and voila! Base is here Beauty UK Glam Nails - 51 Smokey Lilac. How do you like it?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nosiłam ten manicure przez cztery dni, a to naprawdę długo jak na mnie ;) A to tylko dlatego, że zakochałam się w końcowym efekcie tego mani! OK, są tu drobne błędy (zbyt duże czarne kropki), ale to i tak śliczne! Wiem, że jestem teraz nieskromna, ale wybaczycie mi, prawda? ;) Inny plus to to, że ten wzorek jest naprawdę prosty do zrobienia, kilka machnięć pędzelka i voila! Bazą tu jest Beauty UK Glam Nails - 51 Smokey Lilac. Jak Wam się podoba?

24 May 2011

Beauty UK Glam Nails - 51 Smokey Lilac

For today - a pretty thing from Beauty UK, called Smokey Lilac. I love this polish, even if it's not lilac, actually. It's dusty pink, I think it's very elegant and girlish. Application is easy as a dream, the polish is opaque in two thin coats. And look at this smooth shiny surface - it's without a top coat!
I'm sick, so it's all about this wonder ;)
~~~~~~~~~~~~~~
 Na dziś - śliczności od Beauty UK, nazwane Smokey Lilac. Kocham ten lakier, nawet pomimo faktu, że właściwie to nie jest lilak. To przykurzony stonowany róż, uważam, że jest bardzo elegancki i dziewczęcy. Aplikacja jest łatwa jak marzenie, lakier kryje przy dwóch dość cienkich warstwach. I spójrzcie na tą gładziutką i lśniącą powierzchnię - to efekt bez topa!
Jestem chora, więc dziś na tyle o tym cudeńku ;)

23 May 2011

Sociology exam (Nail Art)I had a sociology exam on Wednesday and only 2 people from my whole group (2 out of 82 people!) passed it! And it's just because the teacher is an asshole. Grrr... I made this manicure after this exam, I wanted to vent all my frustration on my nails ;) The base is Joko Virtual Fruit Cocktail - 146 Paradise Fizz, and manikins are freehand painted, with some white and black polishes ;)
I think it's time to start freehanding again ;)
~~~~~~~~~~~~~~
W środę miałam egzamin z socjologii i z całego mojego roku (82 ludzi) zdały tylko dwie osoby... A to tylko dlatego, że wykładowca jest dupkiem. Grrr... Zrobiłam ten mani po egzaminie, żeby jakoś wyładować moją frustrację na paznokciach ;) Baza to Joko Virtual Fruit Cocktail - 146 Paradise Fizz, a ludziki są namalowane odręcznie, czarnym i białym lakierem ;)
To chyba czas, żeby wrócić do odręcznych wzorków ;)

22 May 2011

Virtual Fruit Cocktail - 146 Paradise Fizz

 Virtual has released a new summer collection called Fruit Cocktail and its names and shades are inspired by some drinks and cocktails. This one is Paradise Fizz, and I don't really know what drink it is supposed to be ;) The colour is a cornflower blue, verrry pretty for me :) It's opaque in two coats or in one if it's thick. Application - really fine. Tomorrow you will see a simple nail art on it, made freehand - I have to start doing it again, so let's start with the banal designs. ;)
~~~~~~~~~~~~~~~~
 Virtual wydał nową kolekcję letnich lakierów, nazwaną Fruit Cocktail, a wszystkie nazwy i odcienie odnoszą się do drinków lub koktajli. Ten to Paradise Fizz i szczerze mówiąc, nie wiem jaki napój miał to być ;) Kolor to chabrowy niebieski, barrrdzo ładny według mnie. :) Lakier kryje przy dwóch warstwach, ewentualnie przy jednej grubszej. Aplikacja - naprawdę niezła. Jutro pokażę prosty manicure na tym lakierze, zrobiony odręcznie - trzeba zacząć znowu od banalnych wzorków ;)

21 May 2011

Essence Special Effect Topper - 02 Circus Confetti

 I think this polish has a chance to become a legend. And I think you know it - it's one of the new Essence polishes, Circus Confetti and this name says everything. It's just the colorful glitter and confetti in a clear base. In the first two pictures I've got two coats on my nails, in the third - one coat. It looks better in daylight, but I'm sorry - I don't have such photos, maybe I'll add them to this post soon. It dries fast, the application is fine :)
 The green polish is China Glaze - Starboard and the orange one - China Glaze - Life Preserver.
Thank you, Oleśka, for giving me these China Glaze polishes :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Myślę, że ten lakier ma sporą szansę stać się legendą. I myślę też, że go znacie - to jeden z nowych lakierów Essence, Circus Confetti i ta nazwa mówi wszystko. To kolorowy brokat i confetti w bezbarwnej bazie. Na dwóch pierwszych zdjęciach mam dwie warstwy tego topa, a na trzecim - jedną. Wygląda lepiej w świetle dziennym (lepiej widać kolory drobinek), ale niestety nie mam na razie takich zdjęć, może uda mi się je tu wkrótce dodać. Schnie szybko, aplikacja bezproblemowa :)
Zielony lakier to China Glaze - Starboard a pomarańczowy - China Glaze - Life Preserver.
 Oleśka, dziękuję raz jeszcze za podarowanie mi tych Chinek :)

20 May 2011

Purple Ombre Manicure + China Glaze - Ridge Filler

Can you believe that I have never tried ombre manicure? Recently I saw these polishes together and thought - WOW!
From thumb to pinkie:
~~~~~~~~~~~~~~
Uwierzycie, że nigdy dotąd nie próbowałam ombre manicure'u?! Ostatnio zobaczyłam te lakiery razem i pomyślałam - WOW!
Od kciuka do najmniejszego:

1. China Glaze - Light as Air
2. Essie - Nice is Nice
3. Essence MultiDimension - 58 The one and only
4. China Glaze - Spontaneous
5. China Glaze - Grape Pop

And some review... // I pewna recenzja...
Naked nail with ridges     +    China Glaze Ridge Filler      =    Beautiful Nail

I want to write you about my new love. I was always irritated with my nails' surface - these ridges were visible even under a few coats of polish... I buffed them a few times but it tooks too much time and isn't a pleasure for me. Some time ago I decided I have to try some ridge filler in a base coat, so I chose China Glaze - it's my favourite brand ever. I ordered it from AlphaNailStylist - Polish online store. In the first picture you can see my nail completely naked - and the ridges on it... When I applied the ridge filler, it looked much more smooth - they are still visible, but my nail tile is even to the touch. Then I painted my nails with a polish and... a miracle! Ridges disappeared! I'm sure I won't part with this wonder - never! It's super efficient, so I don't think I'll must buy it again very soon :)
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chcę Wam napisać parę słów o mojej nowej miłości. Zawsze irytowała mnie powierzchnia moich paznokci - te bruzdy były widoczne nawet pod kilkoma warstwami lakieru... Polerowałam pazurki kilka razy, ale to zajmowało dużo czasu, nie było dla mnie przyjemne i chyba osłabiało mi płytkę. Jakiś czas temu zdecydowałam więc, że muszę spróbować któregoś z preparatów do wypełniania takich bruzd, wybrałam China Glaze, bo to moja ulubiona marka lakierów. Zamówiłam go z AlphaNailStylist - w Polsce chyba nawet nie dostaniecie go nigdzie indziej... Na pierwszym zdjęciu możecie zobaczyć mojego paznokcia zupełnie gołego - i wszystkie bruzdy na nim... Kiedy zaaplikowałam preparat, wyglądało to dużo gładziej - bruzdy nadal były widoczne, ale niewyczuwalne w dotyku. Pomalowałam paznokcie lakierem i... CUD! Nierówności zniknęły! Jestem pewna, że nie rozstanę się z tym cudeńkiem - nigdy! Jest super wydajny, więc nie sądzę, żebym w najbliższej przyszłości musiała kupować kolejną butelkę, ale jeśli Wy jesteście zainteresowane - dostępny jest >TU< w cenie 19,90zł. Przyjrzyjcie się przy okazji ofercie sklepu - spory wybór lakierów China Glaze, wielki wybór ozdób do paznokci, wszystko w przystępnych cenach :)

19 May 2011

Sensique Exotic Flower Collection - Part 2/2

Time for the second part of the newest limited collection from Polish brand - Sensique. This collection contains 8 polishes in summer shades, each one of them has 7ml and costs about $2. All of them are shimmers. Exotic Flower is a typical summer collection - colours are bright, cheerful. We cannot expect any miracles for this price, but they are pretty good. I like this part of the collection much more than the last one. Colours are more interesting and quality is better.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Czas na drugą część limitowanki Sensique, która jak pewnie wiecie, dostępna jest tylko w drogeriach Natura. Kolekcja zawiera 8 lakierów w letnich odcieniach, każdy ma 7ml i kosztuje 5,49zł. Wszystkie są shimmerami. Exotic Flower to typowo letnia kolekcja - kolory są jasne, radosne. Nie możemy oczywiście oczekiwać cudów za tę cenę, ale są całkiem niezłe. Ta część kolekcji podoba mi się zdecydowanie bardziej niż ostatnia. Kolory są bardziej interesujące, a ich jakość - lepsza.

246
 Something between purple and pink, very pretty shade with light shimmer. Opaque in two coats. I'm a bit disappointed, but still like it.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Coś pomiędzy fioletem a różem, bardzo ładny odcień z jasnym shimmerem. Kryjący przy dwóch warstwach. Jestem nieco rozczarowana, ale podoba mi się.

247
 Very pretty dark green shade with shimmer. The most opaque in this collection, but 2 coats are necessary. It can colour your nail, so use a base coat!
~~~~~~~~~~~~
Bardzo ładna ciemna zieleń z shimmerem. Najbardziej kryjąca w kolekcji, ale 2 warstwy są konieczne. Może odbarwić płytkę, więc trzeba użyć bazy!

248
 I think it's my favourite one in this collection. Light awesome blue, opaque in two coats. I've heard it disappeared from shops immediately ;)
~~~~~~~~~~~~~~~~
To mój ulubiony lakier z tej kolekcji. Piękny jasny błękit, kryjący przy drugiej warstwie. Słyszałam, że zniknął ze sklepów tak szybko, jak się pojawił ;)

249
 The prettier and cheaper version of China Glaze - Little Drummer Boy - shimmering navy blue. More pearl than others. Opaque in two coats.
~~~~~~~~~~~~~~
Ładniejsza i tańsza wersja China Glaze - Little Drummer Boy - shimmerowy piękny granat, nieco bardziej perłowy niż reszta. Kryje przy drugiej warstwie.

And the whole collection: // I cała kolekcja:
So now - which one do you like the most? :)
And one more question: what is a nail polish colour you are dreaming about but cannot find in any shop? I mean COLOUR, not exact polish ;) Please, tell us about it :)
~~~~~~~~~~~~~~~~
Więc jak teraz - który z nich podoba się Wam najbardziej? :)
I jeszcze jedno pytanko: czy jest jakiś kolor lakieru, o którym marzycie, ale nie możecie znaleźć w żadnej ofercie? Chodzi o kolor, nie konkretny lakier. Opiszcie go! :)
Related Posts with Thumbnails