30 September 2010

Lizards basking in the sun (Nail Art)

I know I'm not too modest, but I love this nail art. Maybe the reason is that I love all bugs, reptiles, amphibians etc. Now I have a few birdspiders. And this manicure is quite original, I think ;) Base polish reminds me the hot rocks in the full sun, and what can we find in such places? Lizards! Base is Lemax - Sandstone Beauty, for lizards I used BundleMonster plate No. BM15. Black polish is My Secret - 121 and red is UMA - she-devil. How do you like it? :)
~~~~~~~~~
Wiem, że nie zgrzeszę teraz skromnością, ale naprawdę podoba mi się ten wzorek. Może dlatego, że kocham wszelkie robactwo, gady, płazy itd. Sama mam kilka ptaszników. A manicure jest chyba dość oryginalny ;) Lakier bazowy przypomina mi rozgrzane na słońcu skały, a co możemy znaleźć w takim miejscu? Jaszczurki! Baza to Lemax - Sandstone Beauty, do jaszczurek użyłam płytki Bundle Monster o numerze BM15. Czarny lakier to My Secret - 121, a czerwony - UMA - she-devil. Jak Wam się podoba końcowy efekt? :)

29 September 2010

Lemax - Sandstone Beauty

 This kind of polish is one of my memories from the childhood ;) When I was a little girl, I loved to play an adult woman... So after my lessons, I was going to a small shop next to my school and watching all these "adult" things - cosmetics, especially polishes. One day I bought my first polish (keeping it in secret - my mom would kill me if she knew ;)) and it was something like this one - the light base with black "sand". I feel the sentiment to it. It's creamy polish in the flesh colour with dark little grains, looks like the sandstone. I have three coats on my nails in the pictures. It's quite thick and makes no problems with painting. Keeps on nails about 3-4 days.
Remember about my giveaway, it lasts only to 30.09!
~~~~~~~~~~
Tego rodzaju lakier jest jednym z moich wspomnień z dzieciństwa. :) Kiedy byłam małą dziewczynką, uwielbiałam zgrywać dorosłą damę. Po lekcjach zawsze biegłam do małego sklepiku obok szkoły i z zachwytem wpatrywałam się w te wszystkie "dorosłe" rzeczy - zwłaszcza lakiery. Pewnego dnia kupiłam swój pierwszy lakier (w wielkiej tajemnicy przed mamą, która by mnie za to zabiła pewnie ;)) i to było właśnie coś, jak na zdjęciach - jasna baza z ciemnym "piaskiem". Czuję sentyment do tego. To kremowy lakier w cielistym kolorze z maleńkimi ciemnymi drobinkami, wygląda jak piaskowiec. Mam na zdjęciach trzy warstwy. Lakier jest dość gęsty i nie robi żadnych problemów przy malowaniu nim. Trzyma się na pazurkach 3-4 dni.
Pamiętajcie o moim giveaway'u, trwa tylko do jutra!

28 September 2010

Bundle Monster Plates - part II

As I promised... the second part of my Bundle Monster hauls! :) There you are these plates with single desings. I have so many ideas how to use them! And here you can see the poppies from my latest nail art. I have a few favourite plates in this part, for example: BM13, BM15, BM05, BM07 or BM04. 
I'm just after my work and I'm exhausted - so this time my post is short ;)
I'm waiting for your comments! I miss them :(
~~~~~~~~~~
Jak obiecałam, druga część moich zdobyczy z Bundle Monster. Tym razem są to płytki z pojedyncze wzorkami. Mam tyle pomysłów, jak je wykorzystać...! I możecie tu znaleźć też maki z mojego ostatniego manicure'u. Mam już kilka ulubionych płytek z tej części, np.: BM13, BM15, BM05, BM07 albo BM04. 
Jestem po pracy i padam na twarz, więc tym razem notka jest krótka. ;)
Czekam na Wasze komentarze, coś ostatnio się lenicie :>

27 September 2010

Come to burn the poppy-fields... (Nail art)

So... the first Bundle Monster nail art :) And my first nail art with french tips stamps. They are a little too crooked, but I think it's quite nice as the first trial. I used 3 BM plates for this manicure and I love it (but not every Konadable polish is BundleMonsterable ;)). The base is here Safari Trendy Colour - 08R. White french tips are made with Special Konad polish and plate BM18. I made the poppies with UMA - she-devil and plate BM06 for single flowers and plate BM09 for these bigger. How do you like it now? :)
~~~~~~~~~~~~
Cóż... pierwszy wzorek z Bundle Monster! I pierwsze moje podejście do frenchowych stempli... Wyszły nieco krzywo, ale jak na pierwszą próbę nie jest chyba tak źle... Użyłam 3 różnych płytek BM i je pokochałam (choć nie wszystko jest tak, jak w Konadzie...). Baza to Safari Trendy Colour - 08R. Białe frenchowe końcówki są zrobione specjalnym konadowym lakierem z płytką BM18. Do maków użyłam z kolei UMA - she-devil i płytki BM06 dla pojedynczych i BM09 dla tych większych. Jak Wam się to teraz podoba? :)

26 September 2010

Safari Trendy Colour - 08R

 For the beginning, I'm sorry for my disgusting yellow nail tips - the allure of regular changing nails' color... I just wanted to show you the right shade of this polish. It's one of the polishes what you can win on my Giveaway. For me, it's perfect for a french manicure, so the tips will not be visible actually. With it, your nails will shine with pearl gloss - tomorrow you will see it in the french manicure :) An application is sooo comfortable! I use 3 coats, but you can choose the effect yourself - as you prefer. You can use it also for layering. It dries immediately and is easy to spread on a whole nail with two or three moves ;) I know that in these pictures it doesn't look too nicely, but wait for the french version ;)
 Today was my first day of cosmetics school. It was so interesting! I was listening with a flush on my cheek ever these lessons what I hated earlier, like chemistry. Tomorrow I have 12 lessons (!), it would be hard, but I'm sure I will enjoy this. :) Maybe I will know some new methods of decorating nails ;)
Who wants to be my 300th followers? :>
~~~~~~~~~~
Na początek, przepraszam za obrzydliwie żółte końcówki pazurków - uroki częstego malowania. Chciałam Wam tylko pokazać właściwy odcień tego lakieru. To jeden z lakierów, które możecie wygrać w moim giveaway'u. Jak dla mnie, jest idealny do frencha, więc końcówki i tak nie będą widoczne. Pokryte nim, pazurki nabierają ślicznego perłowego blasku, jutro zobaczycie go w wersji francuskiej ;) Aplikacja jest świetna. Dałam 3 warstwy, ale to już zależy od Was, jaki efekt chcecie osiągnąć, lakier i tak nie jest kryjący - możecie więc używać go również do layeringu. Schnie natychmiastowo i jest bardzo łatwy do rozprowadzenia na paznokciu w dwóch, trzech ruchach. Wiem, że na zdjęciach nie prezentuje się zbyt dobrze, ale poczekajcie na wersję francuską ;)
Dziś miałam pierwszy dzień w szkole zaocznej, na kierunku Kosmetyka. Jestem zachwycona! Słuchałam z wypiekami na twarzy nawet takich przedmiotów, których nigdy nawet nie lubiłam, choćby chemia kosmetyczna - zupełnie nie mój konik, a teraz jestem wręcz zafascynowana ;) Jutro mam 12 godzin, więc może być ciężko, ale jestem pewna, że i tak będzie mi się podobać - zaczynamy praktykę. Może poznam jakieś ciekawe nowe metody zdobienia paznokci ;)
Kto chce być moim obserwatorem nr 300? :>

25 September 2010

Her Majesty - my mom and her nail art

The other nail art made with Golden Rose Fantastic Color - 128, a few months ago on my mom's nails. She has got really work-worn hands and cuticles, as you can see, so it was sooo hard to paint them without problems... And it still doesn't look too beautiful. This nail art reminds me something royal, dignified. I used Golden Rose Fantastic Color - 128 as a base, Konad plate No. m73 and Essence Eclipse TE - 04 Hide, Bella, hide for stamps. Do you like this effect?
I've just added new gadget - the list of top commenters - are you able to beat Sabbatha's score? ;)
~~~~~~~~~~
Jeszcze jeden manicure robiony z użyciem Golden Rose Fantastic Color - 128 jakiś miesiąc temu na paznokciach mojej mamy. Ma bardzo zniszczone dłonie, skórki i paznokcie od pracy, jak zresztą widzicie, trudno było pomalować je tak, żeby wyglądały ładnie. A i tak nie wyszły zbyt pięknie... Ten manicure kojarzy mi się z czymś królewskim, dostojnym. Użyłam Golden Rose Fantastic Color - 128 jako bazy, płytki Konad nr m73 i Essence Eclipse TE - 04 Hide, Bella, hide do wzorków. Podoba Wam się końcowy efekt? Dodałam dziś nowy gadżet - lista najaktywniejszych komentatorów - jesteście w stanie pobić rekord Sabbathy? ;)

24 September 2010

In perfect harmony (Nail Art)

 Just another nail art and again made with using a few single designs. It was my first trial with new black polish - I've heard that it's perfect for Konading. Well, perfect is too big word, but it's quite good, what do you think? It's My Secret's polish, I will swatch it one day ;) Base is Golden Rose Fantastic Color - 128. Black designs are made with My Secret - 121 and silver - Essence Eclipse - 04 Hide, Bella, hide. I used GCOCL plate No. G14. How do you like this kind of manicure?
~~~~~~~~
Kolejne moje "dzieło", znowu stworzone z kilku pojedynczych wzorków. To moja pierwsza próba z nowym czarnym lakierem - słyszałam, że jest idealny do stempli. Idealny to może zbyt wielkie określenie, ale jest całkiem niezły, prawda? To lakier My Secret, zrobię kiedyś jego swatcha. Baza to Golden Rose Fantastic Color - 128. Czarne wzorki są zrobione z użyciem My Secret - 121 a srebrne - Essence Eclipse - 04 Hide, Bella, hide. Użyłam płytki GCOCL nr G14. Jak Wam się podobają tego rodzaju zdobienia?

23 September 2010

Golden Rose - Fantastic Color - 128

 I don't love red on nails. It's too "normal" color for me. ;) But sometimes even I want to wear some classics. For this occasion I borrowed from my mum this polish - Golden Rose is one of my favourite cheap brands. I had no opportunity to check Fantastic Color series out before, but it's great. That polish is well-covering, I have two layers, but one would be enough. It's a little too thick for me, but still you can paint your nails with it with a good effect - just be careful with streaks. It dries fast, but this day when I painted my nails I went to sleep soon after painting so again my bedding is printed on the nails ;) Stays on nails about 3-4 days.
~~~~~~~~~~
Nie przepadam za czerwienią na paznokciach. Jest zbyt "normalna" dla mnie ;) Ale czasem nawet ja mam ochotę na odrobinę klasyki. Z tej okazji pożyczyłam od mamy ten lakier - Golden Rose to jedna z moich ulubionych tanich marek. Wcześniej nie miałam okazji przetestować żadnego lakieru z serii Fantastic Color, ale ten jest świetny. Bardzo dobrze kryje, ja mam dwie warstwy, ale wystarczyłaby i jedna. Jest nieco za gęsty dla mnie, ale i tak można nim pomalować ładnie paznokcie - choć trzeba uważać, żeby nie robić smug. Schnie szybko, ale tego dnia, kiedy pomalowałam nim paznokcie, położyłam się spać krótko po tym i jak widać... pościel lekko się odgniotła w lakierze ;) Wytrzymuje na paznokciach 3-4 dni.

22 September 2010

Finally, I've got you! Bundle Monster - Part I


Yeah! Finally I've got them! It's the first part of my Bundle Monster's plates. Sorry for unclear plates - I've not peeled the foils off yet. Here you have my favourite kinds of designs - for a whole nail, french tips and big strips. I love all of these plates and have a lot of ideas how to use them! But I'm afraid that the whole nail design would be too small for my nails - I have really tiny nails but they are long. Can't wait when I try them out (the only reason why I've not done it yet is a new nail art made today ;)) . The numbers of plates are visible so I don't have to write them ;) Which one do you like the most?
Today I arranged my first swap and I'm sooo curious what will I find in the package ;) And I completed my wishlist yesterday. You know what? I'm addicted. And I have too many polishes and... still want more! ;)
By the way... it's my 100th post here! Yuppie!
~~~~~~~~~~~~
Yeah! Nareszcie je mam! Oto pierwsza część z moich płytek Bundle Monster. Wybaczcie "rysy" na nich, po prostu nie zdjęłam jeszcze folii ochronnych. Macie tutaj moje ulubione rodzaje wzorków - te na całe paznokcie, frenchowe końcówki i ozdobne podłużne wzorki. Już kocham wszystkie te płytki i mam mnóstwo pomysłów, jak je wykorzystać! Boję się tylko, że te "całopaznokciowe" wzorki okażą się za małe - mam maleńkie paznokcie, ale są dość długie... W każdym razie, nie mogę się doczekać pierwszych prób. Numerki płytek są widoczne, więc nie będę ich przepisywać ;) Która podoba Wam się najbardziej?
Dziś umówiłam się na pierwszego lakierowego swapa w mojej karierze i już jestem strasznie ciekawa, co znajdę w mojej paczuszce :) Wczoraj uzupełniłam moją wishlistę. Wiecie co? Jestem uzależniona. Mam za dużo lakierów i... nadal chcę więcej! ;)
A tak poza tym... To mój setny post na tym blogu! Hip hip hura! :D

21 September 2010

Get out, meet new friends (Nail Art)

I didn't know how to name this nail art so I chose the reason I made it for. On Friday I have met my new friends from the University. What a nice people! :) Of course I wanted to make a good impression on them and a few girls was praising my nails ;) For this manicure I used two Essence's polishes and Konad. Base is Essence Multi Dimension - 53 All Access, and design is made with Essence Eclipse TE - 04 Hide Bella hide and Konad plate No. M65. Do you like it? :)
~~~~~~~~~
Nie wiedziałam, jak nazwać ten wzorek (zwykle używam tekstów piosenek, może ktoś już zwrócił na to uwagę ;)), więc użyłam powodu, dla którego go robiłam. W piątek spotkałam się z nowymi znajomymi ze studiów, świetni ludzie. :) Oczywiście chciałam zrobić dobre pierwsze wrażenie, kilka dziewczyn chwaliło moje pazurki ;) Użyłam lakierów Essence i metody Konad. Baza to Essence Multi Dimension - 53 All Access, a wzorek powstał z Essence Eclipse TE - 04 Hide Bella hide i płytki Konad nr M65. Podoba się Wam? :)* Only ten days left to my giveaway's end! Join it now if you haven't done it yet! :) *
* Tylko dziesięć dni zostało do końca mojego giveaway'a! Weź udział, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś :) *

20 September 2010

Essence Multi Dimension - 53 All Access

 Do you know I love Essence? And this polish just increased my love. All Access is a beautiful colour - verrry dark metallic green. It reminds me a Mallard duck's head - something like that, in the picture. ;) Looks similar, right? This polish is a huge surprise for me - cause I didn't believe that any polish can cover my nails with ONE LAYER. Trust me or not, but this one can. One single layer, with no amendments. And with no streaks, bubbles, gaps. That's a miracle! Moreover, it dries really fast. And it's good for stamping, I've already used it for this purpose - look here. Durability is great too - I have it on my nails about 5 days already and it still looks perfect. Two first photos are taken in the day light, the third with a flash, indoor - I wanted to show you how beautiful is its shine. Now I'm sure - All Access is one of my favourite polishes.
~~~~~~~~~~~~
Wiecie, że kocham Essence, prawda? A ten lakier tylko umocnił mnie w tej miłości. All Access to piękny kolor - barrrdzo ciemna, metaliczna zieleń. Przypomina mi głowę samca kaczki krzyżówki, powyżej macie fotkę. Prawda, że podobne odcienie? ;) Ten lakier jest dla mnie wielkim zaskoczeniem - nigdy nie sądziłam, że jakikolwiek lakier jest w stanie pokryć moje paznokcie JEDNĄ WARSTWĄ. Wierzcie lub nie, ale ten jest. Jedna warstwa bez żadnych poprawek. Ba, bez żadnych smug, bąbelków ani prześwitów. To cud! Co więcej, schnie bardzo szybko. I nadaje się do stempelkowania, używałam go już do tego celu, efekt możecie zobaczyć tutaj. Trwałość jest świetna - mam go na paznokciach już 5 dni i nadal wygląda idealnie, bez żadnych odprysków, nawet nie starł się na końcówkach. Dwie pierwsze fotki zrobione są w świetle dziennym, ostatnia z flashem w pomieszczeniu - chciałam Wam pokazać, jak pięknie lśni. W każdym razie, jestem pewna, że All Access wylądował w czołówce moich ulubionych lakierów.

19 September 2010

Something new on my blog - my auctions! :)

Hi! This time I want to write about something new, no nails, no polishes, no swatches. :)
From time to time, I sell some clothes on Allegro - Polish version of eBay.
I'm looking for interesting original stuff and then... make an auction.
Let's see them:
~~~~~~~~
Hej! Tym razem chcę napisać o czymś nowym, nie o lakierach, paznokciach, swatchach ;)
Od czasu do czasu sprzedaję na Allegro ciuszki.
Szukam w sklepach czegoś interesującego, niepowtarzalnego i... wystawiam aukcję.
Oto jedne z nich:
Kliknięcie w zdjęcie przekierowuje do aukcji.
Zainteresowanych zapraszam do licytacji ;)  

________________________________________________________________________

And what do you think about my new blog's layout? :)
A co myślicie o nowym wyglądzie mojego bloga? :)

18 September 2010

My last Lemax hauls - help me name them!

A few days ago I've bought seven Lemax's polishes on Allegro - it's a huge online store in Poland, something like eBay. Lemax is very cheap Polish brand, and quality isn't too good... But enough for me, cause I change my nails really often ;) They don't have any names or numbers so maybe I'll try to name them. :) But now I have no inspiration so... I'm waiting for your names for them too :) I will be glad if I could complete this list with your ideas!
~~~~~~~~~~
Kilka dni temu kupiłam na Allegro siedem lakierów Lemax. Nie muszę wyjaśniać, co to jest Allegro, ale powiem o Lemaxie - to tania, bazarkowa marka, oczywiście z kiepską jakością, ale dla mnie wystarczającą, bo i tak przecież często zmieniam moje paznokcie ;) Te lakiery nie mają żadnych nazw ani numerków, więc może Wy pomożecie mi je nazwać? Ja jakoś dziś nie mam natchnienia. Chętnie uzupełnię tę listę o Wasze propozycje!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Grasshopper by KarenD
2. Pink Panther by ewalucja
3. Cloudless sky by Orlica
4. Sandstone beauty by Orlica
5. Frozen dreams by Orlica
6. Saturday night fever by ewalucja
7. Rose Incognito by KarenD

17 September 2010

In my field of paper flowers

It's time for something girlish and sweet, right? Pink + Flowers = Girlish look ;) What do you think about it? My last polish, Vipera Tutti Frutti - 79, is a base here. I decided to use some single little designs, printed on my nails a few times so I chose Konad plate No. m60. I repeated this a few times for a nail and now you can see the final effect. Polish what I used for stamping is Essence Eclipse - 04 Hide Bella Hide. What do you think about this "experiment"?
~~~~~~~~~~
Czas na coś dziewczęcego i słodkiego, prawda? Róż + kwiatki = dziewczęce pazurki ;) Co o tym myślicie? Bazą tu jest jak zawsze lakier z ostatniego posta, czyli Vipera Tutti Frutti - 79. Zdecydowałam się tym razem użyć jakiegoś drobnego wzorku i pokryć nim paznokieć. Wybrałam płytkę Konad nr m60 i powtarzałam wzorek z niej kilka razy na paznokieć. Do wzorków użyłam lakieru Essence Eclipse - 04 Hide Bella Hide. Co myślicie o tym "eksperymencie"?


Do you know some black polish (not Konad), good for stamping?
~~~~~~~~
Znacie jakiś czarny lakier (nie Konad), nadający się do wzorków?

16 September 2010

Vipera Tutti Frutti - 79

Next Vipera's polish, this time from series called Tutti Frutti. And it's really "tutti frutti" cause I can not decide it's more plum or it's more raspberry. Anyway, I already love this color. The truest shade is in the third picture, with flash and quality isn't too good, but color is just like in real. I'm sorry for the uneven nails - I've painted my nails late at night and gone to sleep soon after it so my bedding is printed on them now ;) It's quite thick polish and quick drying (but don't go to sleep after painting! ;)). Two layers are enough to complete covering your nail, even for me! You have to paint your nails fast if you don't want any streaks - it dries really quickly!
~~~~~~~~~~
Kolejny lakier Vipery, tym razem z serii o nazwie "Tutti Frutti". I nazwa ta pasuje idealnie, bo sama nie wiem, czy ten kolor jest bardziej śliwkowy, czy malinowy, zależnie od światła. W każdym razie, już go kocham. Trzecie zdjęcie najlepiej odzwierciedla jego odcień, jest robione z flashem i nie wyszło najlepszej jakości, ale przynajmniej kolor jest taki, jak na żywo. Wybaczcie, że paznokcie nie są gładkie - pomalowałam je późno w nocy i krótko po tym położyłam się spać, więc niestety pościel mi się na nich odcisnęła ;) Lakier jest dosyć gęsty i szybkoschnący (ale nie idźcie spać od razu po pomalowaniu nim pazurków! ;)). Dwie warstwy są wystarczające, nawet jak dla mnie. Musicie malować paznokcie szybko, jeśli nie chcecie mieć smug - naprawdę szybko schnie!

15 September 2010

Take me where the blue giraffes live!

WARNING - crazy post! ;)
This time I'm quite proud of my nails. That design reminds me a giraffe ^^ Have you ever seen some blue giraffes? I'm sure they must be somewhere ;) No? Ok, so there are squares (I still prefers the giraffes!). Now, what did I use? The base is here Vipera Jumpy - 162 from the previous post. For stamping I used Konad plate No. m73 and Rimmel LycraPro - 400 Blue Vogue - again ;) Do you like this combo?
~~~~~~~~~~
UWAGA - pokręcona notka! ;)
Tym razem jestem niemal że dumna z moich paznokci. Ten wzorek kojarzy mi się z żyrafą ^^ Widzieliście kiedyś jakieś niebieskie żyrafy? Jestem pewna, że gdzieś tam muszą być ;) Nie? Ok, więc niech będą to kwadraciki (choć nadal jestem za żyrafami!). Czego więc użyłam? Jako baza służy mi tu Vipera Jumpy - 162 z poprzedniej notki. Do wzorków użyłam konadowej płytki nr m73 i lakieru Rimmel LycraPro - 400 Blue Vogue - znowu. Jak Wam się podoba to połączenie?

14 September 2010

Vipera Jumpy - 162

The another polish what you can win on my giveaway (click the picture on the left in my sidebar). It's a pretty clear blue, for me it's like the cloudless sky :) I've got some similar shade from Golden Rose, you can see it here - click - but Jumpy is a little more dark. In the second photo it looks like mood polish, but it isn't ;) The application is quite good, two layers are enough - I have three, of course ;) The final effect is really smooth and uniform. Lasting is about 3-4 days. (Sorry for some dust on my nails in the second picture. ;))
~~~~~~~~~~
Oto kolejny lakier, który możecie wygrać w mojej loterii (kliknijcie w zdjęcie po lewej na górze). To śliczny czysty błękit, mnie kojarzący się z bezchmurnym niebem. Mam podobny kolor z Golden Rose, możecie zobaczyć go tu - klik - choć jest nieco jaśniejszy od tego. Na drugim zdjęciu wygląda to na lakier zmieniający kolor, tzw. mood polish, ale to niestety nie to ;) Aplikacja jest całkiem dobra, wystarczą dwie warstwy - ja mam oczywiście trzy ;) Efekt końcowy to naprawdę jednolita i gładka płytka. Trwałość to jakieś 3-4 dni. Wybaczcie paprochy na drugiej fotce ;)

13 September 2010

Let's add some lavender!

Well, I'm afraid it's the unsuccessful experiment - again. I believed that I'm able to do something delicate and nice with a brush, but I think it's still too big - so I HAVE to buy some professional stuff. The base polish is Collection 2000 Hot Looks - 31 Spangles. The green line is made with Essence Crazy about Colors - 03 Crazy me, and the purple 'things' with LA Girls Matte - Matte Plum. From the distance, this manicure looks really nice... But not with this zoom ;) What do you think?
~~~~~~~~~~
Cóż, obawiam się, że to kolejny nieudany eksperyment. Myślałam, że będę w stanie zrobić coś ładnego i delikatnego pędzelkiem, ale chyba nie ma szans z tak grubym - muszę kupić coś drobnego, 'profesjonalnego'. Baza to Collection 2000 Hot Looks - 31 Spangles. Zielona linia to Essence Crazy about Colors - 03 Crazy me, a fioletowe 'cosie' - LA Girls Matte - Matte Plum. Z daleka wygląda to całkiem nieźle, ale z takim zoomem... Niezbyt... ;) Prawda?

12 September 2010

Collection 2000 Hot Looks - 31 Spangles

The first from my UK polishes is Collection 2000 Hot Looks - 31 Spangles. For me it's a dupe of Who the Shrek are you by OPI. How do you think, is that similar? I can't describe this color. It's green of course, but what more can I say? Simply, it's Shrek's color ;) I have three layers on my nails but two may be enough. The two first photos are in day light in the shadow, the third - in the full sun. Application is really comfortable - polish is quite thick and dries quickly (as the producer promises), with no streaks, gaps or bubbles. I like this polish sooo much :)
Yesterday I made an application for a job in the Cinema... Keep your fingers crossed cause it's the perfect place for me! I would be delighed if I could work there...
~~~~~~~~~~
Pierwszy z lakierów z UK to Collection 2000 Hot Looks - 31 Spangles. Jak dla mnie to odpowiednik lakieru OPI, Who the Shrek are you?!. Jak myślicie, jest podobny? Nie umiem opisać tego koloru. Jest zielony oczywiście, ale co więcej mogę powiedzieć? Po prostu, jest shrekowy. ;) Mam na paznokciach trzy warstwy, ale dwie mogą spokojnie wystarczyć. Dwa pierwsze zdjęcia robione są w świetle dziennym w cieniu, a trzecia w pełnym słońcu. Aplikacja jest naprawdę wygodna - lakier jest dość gęsty i szybko schnie (jak obiecuje producent), bez żadnych smug, bąbelków czy prześwitów. Już uwielbiam ten lakier!
Wczoraj złożyłam podanie o pracę w kinie. Trzymajcie kciuki, bo to idealne miejsce dla mnie... Byłabym zachwycona, gdyby udało mi się tam pracować...

11 September 2010

Gift from friend - souvenirs from UK!

Oh my... A few days ago my friend has returned to Poland from UK. She has been there for 3 months, for working. And she gave me a gift, which contains for example... 5 polishes! Colors are perfectly matched to me! You can see here:
Miss Sporty, Clubbing Colours, 320
Collection 2000, Hot Looks, 44 Parma Violet
Collection 2000, Hot Looks, 31 Spangles
Collection 2000, Hot Looks, 32 BMX Bandit
Beauty UK, Turquoise Shimmer – 63
Can't wait to try them out! Thanks a lot, Patrycja :)
~~~~~~~~~~
Ojoj... Kilka dni temu przyjaciółka wróciła do Polski z UK. Była tam przez trzy miesiące dla pracy. I przywiozła mi prezent, który zawierał między innymi... pięć lakierów! Kolory są idealnie wpasowane w mój gust. Możecie tu zobaczyć:
Miss Sporty, Clubbing Colours, 320
Collection 2000, Hot Looks, 44 Parma Violet
Collection 2000, Hot Looks, 31 Spangles
Collection 2000, Hot Looks, 32 BMX Bandit
Beauty UK, Turquoise Shimmer – 63
Nie mogę się doczekać, kiedy je wypróbuję! Dzięki raz jeszcze, Pati :)

10 September 2010

Gradient nails made by my readers

A few of my great readers decided to use my gradient nails tutorial and share the effect with us :) I'm really grateful, girls! Now, let's look at their nail arts!
~~~~~~~~
Kilka z moich czytelniczek postanowiło skorzystać z mojego "cieniowanego" tutorialu i podzielić się z nami efektem. Jestem bardzo wdzięczna, dziewczęta! Spójrzcie teraz na ich dzieła.

Nails made by Nowa_Nadzieja.
What did she use?
Light pink - Editt cosmetics - french manicure polish
Medium Pink - Golden Rose Classics Charming - 58
Dark pink - Wibo Extreme Nails - 41
Top coat - Lemax Nail Enamel - 14

 Nails made by Lavi92.
 What did she use?
Light purple - Wibo Express Growth - 67
Medium pink - Safari Trendy Colour - 22
Dark purple - Essence - The one and only 58 


Nails made by miko
What did she use?
Light pink - Lovely Crystal Strenght - 12
Medium pink - Wibo Your Fantasy - 80
Dark pink - p2 Color Victim - 110

 If you create some nail art with my tutorial's help, feel free to send me photos with polishes list - I would love to publish it here. My e-mail is orlica91@wp.pl.
~~~~~~~~~~
Jeśli i Ty stworzyłaś na pazurkach jakieś cudo z pomocą mojego tutorialu, nie krępuj się podesłać mi zdjęcia i listy użytych lakierów - z wielką chęcią opublikuję je tutaj. Mój e-mail to orlica91@wp.pl.

09 September 2010

Chocolate elegance

Sorry for my absence yesterday. Today, as always, I will present you some nail art with polish from my previous swatch - Safari Trendy Colour - 316. Design is made with using the GCOCL plate No. C01 and Essence MultiDimension - 59 Purple Diamond. I'm sorry I don't write something more but I'm sick now and the only thing what I want is my warm soft bed ;)
~~~~~~~~~~
Wybaczcie wczorajszą przerwę w notkach. Dziś, jak zwykle, zaprezentuję Wam wzorek, który stworzyłam na lakierze z poprzedniego swatcha - Safari Trendy Colour - 316. Wzorek pochodzi z płytki GCOCL nr C01 i jest zrobiony za pomocą lakieru Essence MultiDimension - 59 Purple Diamond. Przepraszam, ale nic więcej nie napiszę, jestem chora i jedyną rzeczą, o jakiej marzę, jest moje ciepłe mięciutkie łóżko ;)

07 September 2010

Safari Trendy Colour - 316

 Did you miss my swatches? ^^ For today I have an another polish from my giveaway - Safari Trendy Colour - 316. This is a beautiful brown shade with a little red gleam, reminds me a chocolate with cherries. What a pity - I don't like cherries! ;) But this polish is great for me. Maybe you will not perceive if you win my giveaway and this polish will not be in the package? ;) It's quite thin, but well covering - I have only two layers on my nails. It dries really fast and doesn't create any streaks or bubbles. Permanence is about 3 days - not bad.
~~~~~~~~~~
 Tęskniliście za moimi swatchami? ^^ Na dziś mam kolejny lakier z mojego giveaway'a - Safari Trendy Colour - 316. To piękny odcień brązu z delikatnym czerwonym połyskiem. Kojarzy mi się z czekoladą z wiśniami. Szkoda, bo nie lubię wiśni ;) Ale kolor jest super jak dla mnie. Może nie zauważycie, jeśli wygracie mojego giveaway'a i tego lakieru nie będzie w paczce? ;) Jest rzadki, ale dobrze kryjący, mam na paznokciach tylko dwie warstwy, co w moim przypadku rzadko się zdarza. Szybko schnie i nie tworzy smug czy bąbelków. Trwałość to około 3 dni.

06 September 2010

Purple variation

A few days ago I was really bored and I decided to try out some desings with using my favourite color - purple of course. As you maybe recognize, design from my middle finger was presented here (also in my tutorial). And I want to show you the rest, on all nails. On my thumb I have Konad pattern. Index - three colors with needle work ;) Middle - you already know that.  Ring - another way to gradient nails. Pinkie - again, two colors and needle. Which one do you like the most and want to see on all nails?
~~~~~~~~~~
Kilka dni temu nudziło mi się, więc postanowiłam wypróbować kilka wzorków z użyciem mojego ukochanego fioletu. Pewnie poznajecie, że wzorek ze środkowego paznokcia był już tu prezentowany. Chcę też pokazać Wam resztę na wszystkich pazurkach. Na kciuku mam Konadowy wzorek. Wskazujący - mała zabawa z kolorami i igła. Środkowy i serdeczny - cieniowanie. Mały - znowu zabawa z igłą. Który z tych wzorków podoba Wam się najbardziej i chcecie zobaczyć na wszystkich paznokciach?

05 September 2010

My plates collection - Konad and GCOCL

Today I want to present you my plates collection ;) I have original Konad plates and non-original, GCOCL, both are good, but of course, Konad's designs are much more beautiful - like these patterns for a whole nail - my love! And a few days ago I ordered the Bundle Monster set - 21 plates with wonderful designs! Can't wait for them! Now in my collection I have:
Konad: M60, M64, M65, M73, small no name
GCOCL: A01, B01, C01, E02, F01, F02, G14
Which one is your favourite?
~~~~~~~~~~~~
Dziś chcę zaprezentować moją kolekcję płytek. Mam oryginalne Konad i nieoryginalne GCOCL, i te i te są dobre, ale wiadomo, wzorki Konadu są o wiele ładniejsze, np. te na całe paznokcie - kocham je! Kilka dni temu zamówiłam zestaw 21 świetnych płytek Bundle Monster, nie mogę się ich doczekać! Oto, co mam teraz:
Konad: M60, M64, M65, M73 i mała bez nr 
GCOCL: A01, B01, C01, E02, F01, F02, G14
A jakie są Wasze ulubione płytki?

04 September 2010

TUTORIAL @ Gradient nails - step by step!

OK, it's time for next tutorial, what do you think?
I wanna show you how you can decorate your nails only with using a piece of sponge and your polishes. It's easy and effect looks gorgeous, doesn't it? So, let's take your bottles and choose a few shades of one color what you wanna use.
~~~~~~~~~~~~~~
OK, nie uważacie, że to czas na kolejnego tutoriala? :)
Dziś chcę Wam pokazać, jak można ozdobić paznokcie tylko przy użyciu kawałka gąbki i zwykłych lakierów. To proste, a efekt jest świetny, prawda? Więc zerknijcie na swoje buteleczki i wybierzcie kilka odcieni tego samego koloru, którego chcecie użyć.


1. OK, so what do you have to prepare? Base coat (ex. Nailtek Foundation II), top coat (glitter or not), two pieces of sponge and... of course, polishes. Choose a few similar colors with this same effect - only creams or only shimmers. The best number is three for me.
~~~~~~~~
OK, więc co musisz przygotować? Bazę (np. Nailteka), top coat (z brokatem, jak ja, lub zwykły), dwa kawałki gąbki i oczywiście lakiery. Wybierz kilka (najlepiej 3) podobnych kolorów z tym samym efektem - same kremy albo same shimmery.
 2. At first, you have to prepare your nails - let's apply some base coat! I use Nailtek Foundation II. One of my nails is already painted so you can see the effect what we want to reach. Sorry for my yellow nails...
~~~~~~~~~~
Na początek musisz przygotować swoje paznokcie - pomaluj je lakierem bazowym. Ja używam Nailtek Foundation II. Jeden z moich paznokci jest już pomalowany - możecie zobaczyć efekt, do którego dążymy. Wybaczcie żółte pazury...


 3. Now put the lightest shade on all your nails. You don't have to be too precise, only by nail roof polish should look good - here it will be visible. 
~~~~~~~~~~
Teraz połóż na paznokcie najjaśniejszy odcień, który wybrałaś. Nie musisz być zbyt dokładna, lakier musi wyglądać dobrze tylko u nasady paznokcia - tu będzie widoczny.

4. When the base is dry, the first piece of the sponge rolls into action. It may be a normal bath or cosmetic sponge, it doesn't matter. Take the polish with middle shade and paint one edge of the sponge with it.
~~~~~~~~~~~~
Gdy baza jest sucha, do akcji wkracza pierwszy kawałek gąbki. Może być zwykła kąpielowa albo kosmetyczna, nieważne. Weź lakier w średnim odcieniu i pomaluj nim jedną krawędź gąbki.
 5. Now press the sponge with a polish to the middle part of your nail. Remember that the color will be the more intense, the harder you press. Be careful and delicate with painting in this place where you want to blur the border between two shades.
~~~~~~~~~~~~
Teraz delikatnie przykładaj gąbkę do środkowej części paznokcia. Pamiętaj, że im mocniej przykładasz, tym kolor jest intensywniejszy. Bądź ostrożna przy 'malowaniu' w miejscu, gdzie chcesz zatrzeć granicę między kolorami.6. Wait awhile - whole polish has to be dry. Now take the darkest shade and paint the next piece of sponge with it.
~~~~~~~~~~
Poczekaj chwilę - cały lakier musi być suchy. Teraz weź najciemniejszy odcień i pomaluj nim kolejny kawałek gąbki.


 7. Again, press the sponge with polish to your nail's tip. And again - be careful and delicate with painting in this place where you want to blur the border between two shades.
~~~~~~~~~~~
 Znowu, przyłóż gąbkę z lakierem do czubka paznokcia. I raz jeszcze - bądź ostrożna przy 'malowaniu' w miejscu, gdzie chcesz zatrzeć granicę między kolorami.

8. Finally, paint your nails with some top coat, with or without glitter, as you prefer. I chose top coat with glitter and little confetti cause I really like this and it improves the gradient effect :)
~~~~~~~~~~~~
Na koniec pomaluj paznokcie jakimś top coatem, z brokatem lub bez, jak wolisz. Ja wybrałam taki z brokatem i confetti, bo po prostu go lubię, no i, co tu kryć, poprawia on efekt cieniowania. :)

9. Voila! Your gradient nails are ready to collect the praises. :) If you try this method, let me know - I would be glad if I could present here your nails. :) Just send me it: orlica91@wp.pl - thanks!
~~~~~~~~~~
Voila! Twoje cieniowane pazurki są już gotowe do zbierania pochwał. :) Jeśli wypróbujesz tę metodę, daj mi znać - chętnie umieszczę tu zdjęcia Waszych pazurków. :) Po prostu wyślijcie je na orlica91@wp.pl - dzięki!
Related Posts with Thumbnails